Add: 2nd Stage, Jintang Industrial Park, Shaowu, Fujian
Tel: +86-599-6225057     +86-18059080800
Fax: +86-591-6225057
PC.: 354000
E-mail: shaowuchuangxin_xs@163.com
Weburl: http://www.fjcxtech.com

more...